Ο Σιμιγδαλένιος

Κείμενα

4 Εγγραφές /


Ο Σιμιγδαλένιος
Αδαμόπουλος Αλέξανδρος
Θεατρικό έργο σε 5 πράξεις
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ο Σιμιγδαλένιος
Αδαμόπουλος Αλέξανδρος
Θεατρικό έργο σε 5 πράξεις
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Ο Σιμιγδαλένιος
Αδαμόπουλος Αλέξανδρος
Θεατρικό έργο σε 5 πράξεις
Κείμενο τεχνικού βίντεο
Ο Σιμιγδαλένιος
Αδαμόπουλος Αλέξανδρος
Θεατρικό έργο σε 5 πράξεις
Κείμενο