Ο Σιμιγδαλένιος

Κείμενα

Ο Σιμιγδαλένιος
Κείμενο οδηγού σκηνής
Θεατρικό έργο σε 5 πράξεις
ΕΝΘΕΤΑ: Σημειώσεις για το φροντιστήριο. Σημειώσεις για τις τεχνικές αλλαγές. Φωτιστικό πλάνο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Κείμενο του οδηγού σκηνής. Σημειώσεις παράλληλα με το κείμενο. Σημείωμα του συγγραφέα. Οι ρόλοι του έργου. Λίστα με τα τηλέφωνα ορισμένων συντελεστών του έργου.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μόνο από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΚΘΒΕ (τηλ. 2315 200 256).
Θεσσαλονίκη, 2009
Εκδόσεις: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Ι.Δ. Κολλάρος και ΣΙΑ Α.Ε.
Αριθμός Σελίδων: 88
Φωτογραφικό Υλικό

Δυο λόγια μόνο

σελίδα από το κείμενο

σελίδα 18

σελίδα από το κείμενο