Ο Σιμιγδαλένιος

Κείμενα

Ο Σιμιγδαλένιος
Κείμενο
Θεατρικό έργο σε 5 πράξεις
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το κείμενο χωρίς σημειώσεις συντελεστή. Πρόλογος του συγγραφέα. Λίστα με τους ρόλους του έργου.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μόνο από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΚΘΒΕ (τηλ. 2315 200 256).
Θεσσαλονίκη, 2009
Εκδόσεις: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Ι.Δ. Κολλάρος και ΣΙΑ Α.Ε.
Αριθμός Σελίδων: 88
Φωτογραφικό Υλικό

Ο Σιμιγδαλένιος

δύο λόγια μόνο

τα πρόσωπα του έργου

σελίδα από το κείμενο