Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
   
Πρόεδρος
Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου
 
Τηλ.: 2315200201, 2315200202
Fax: 2310223185
e-mail: [email protected]

   
Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Βοτσαρίδης
 
 
Μέλη
Γρηγόρης Βαλτινός
Δανάη Κατσαμένη
Αθηνά Νικολάου
Δημήτρης Χαλκιάς
Στέφανος Χατζημιχαηλίδης
 
   
Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Νίκος Κολοβός
Διοικητική-Οικονομική Διευθύντρια
Κωνσταντία Παπαποστόλου
Τηλ.: 2315200001
Fax: 2310266132
e-mail: [email protected]
Τηλ.: 2315200090

e-mail: [email protected]
   
Αναπληρωτής Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Νίκος Νικολάου
 
Τηλ.: 2315200004
Fax: 2310266132
e-mail: [email protected]