Όροι Χρήσης


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θέτουμε ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών.
Κατανοούμε τη σημασία των προσωπικών σας πληροφοριών και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε με προσοχή τις πληροφορίες, τις οποίες μοιράζεστε μαζί μας.
Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας. Για το λόγο αυτό, σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των πληροφοριών σας. Η συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των πληροφοριών σας εκ μέρους μας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή όπως προβλέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.
Στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ενισχύουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω τεχνικών μέτρων ασφαλείας δεδομένων και εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης, καθώς και φυσικών μέτρων προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Σας ευχαριστούμε για το συνεχές ενδιαφέρον και την υποστήριξή σας.
 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου ισχύει για τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, για κάθε τοποθεσία web ή εφαρμογή online, online και offline προωθητική ενέργεια του ΚΘΒΕ καθώς και για κάθε υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς, οι οποίες αναφέρονται στην Πολιτική απορρήτου ή παρέχουν σύνδεση σε αυτή (συνολικά αναφερόμενες ως οι «Υπηρεσίες» μας). Η Πολιτική απορρήτου ισχύει ανεξαρτήτως χρήσης σε υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet, τηλεόραση ή άλλη συσκευή για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας.
 
Πληροφορίες που συλλέγουμε
Συλλέγουμε διάφορους τύπους πληροφοριών σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας, όπως:
 • Πληροφορίες που παρέχετε απευθείας σε εμάς,
 • Πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών μας
 • Ενδέχεται επίσης να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή πληροφοριών που δεν περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου. 
Χρήση και κοινή χρήση των πληροφοριών
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε (και ενδέχεται να τις συνδυάσουμε με άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς), μεταξύ άλλων, για τα εξής:
 • Παροχή των Υπηρεσιών που ζητάτε,
 • Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας και
 • Παροχή προσαρμοσμένου περιεχομένου και προωθήσεων 
Χρησιμοποιούμε επίσης τις πληροφορίες που συλλέγουμε με τρόπους που περιγράφουμε στο σημείο συλλογής ή άλλως με τη συγκατάθεσή σας.

Στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία του απορρήτου των πελατών μας και προσπαθούμε να είμαστε σαφείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε, μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου αποτελεί μια σύνοψη των πρακτικών που ακολουθούμε σε σχέση με τις πληροφορίες. Η Πολιτική απορρήτου ισχύει για τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, για κάθε τοποθεσία web ή εφαρμογή online, online και offline προωθητική ενέργεια του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος καθώς και για κάθε Υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς οι οποίες αναφέρονται στην Πολιτική απορρήτου ή παρέχουν σύνδεση σε αυτή (συνολικά αναφερόμενες ως οι «Υπηρεσίες» μας).
 
Παρόλο που η εν λόγω Πολιτική απορρήτου ισχύει για όλες τις Υπηρεσίες μας, παρέχουμε επίσης συγκεκριμένες συμπληρωματικές πολιτικές απορρήτου οι οποίες περιέχουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούμε σε σχέση με συγκεκριμένες Υπηρεσίες. Τα παραρτήματα ισχύουν για τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών που καλύπτουν. Επιπλέον συγκατάθεση θα ζητείται για ορισμένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων.
 
Λάβετε υπόψη ότι η Πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών μας (οι οποίες ανήκουν στις Υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική απορρήτου, μαζί με τις τοποθεσίες web και τις εφαρμογές online που διαθέτουμε). Ισχύει επίσης ανεξαρτήτως χρήσης σε υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet, τηλεόραση ή άλλη συσκευή για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας. Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική απορρήτου διότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφουμε στην Πολιτική απορρήτου και τις συμπληρωματικές πολιτικές απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. 
 
Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς; 
 • Πληροφορίες που παρέχετε απευθείας.
 • Ορισμένες Υπηρεσίες δίνουν τη δυνατότητα να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς. Για παράδειγμα: 
Κάποιες από τις Υπηρεσίες μας δίνουν τη δυνατότητα σε χρήστες να δημιουργούν λογαριασμούς ή προφίλ.  Σε συνδυασμό με αυτές τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να δώσετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας προκειμένου να ρυθμίσετε τον λογαριασμό ή το προφίλ σας.  Για παράδειγμα, μπορείτε να υποβάλετε ορισμένες πληροφορίες για εσάς, όπως το όνομα και τη διεύθυνση email σας, κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού.
Αν αγοράσετε ένα εισιτήριο ή μια υπηρεσία επί πληρωμή από εμάς, ενδέχεται να ζητήσουμε το όνομά σας, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση αποστολής και χρέωσης και πληροφορίες πιστωτικής κάρτας για να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας.
Αν συμμετέχετε σε κάποιον online ή offline διαγωνισμό ή προωθητική ενέργεια που διοργανώνουμε, ενδέχεται να ζητήσουμε το όνομά σας, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση email, την ηλικία και το φύλο σας, τα προσωπικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντά σας, λοιπά προσωπικά χαρακτηριστικά και την άποψή σας για τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες μας.
Ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας επιτρέπουν την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Αυτή η επικοινωνία θα μεταδοθεί διαμέσου των συστημάτων μας και θα αποθηκευτεί σε αυτά.
 
Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών
 
Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχετε, ενδέχεται να συλλέγουμε και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών μέσω του λογισμικού στη συσκευή σας, καθώς και με άλλα μέσα.  Για παράδειγμα, ενδέχεται να συλλέγουμε:
 • Πληροφορίες συσκευής - όπως μοντέλο υλικού, κωδικό ταυτοποίησης κινητού τηλεφώνου (αριθμός IMEI) και άλλα μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής, διεύθυνση MAC, διεύθυνση IP, έκδοση λειτουργικού συστήματος και ρυθμίσεις της συσκευής που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στις Υπηρεσίες.
 • Πληροφορίες σύνδεσης - όπως χρόνος και διάρκεια χρήσης της Υπηρεσίας, ερωτήματα αναζήτησης που εισάγετε στις Υπηρεσίες και τυχόν πληροφορίες που βρίσκονται αποθηκευμένες σε cookies που έχουμε τοποθετήσει στη συσκευή σας.
 • Πληροφορίες τοποθεσίας - όπως το σήμα GPS της συσκευής σας ή πληροφορίες για κοντινά σημεία πρόσβασης Wi-Fi και κεραίες κινητής τηλεφωνίας που ενδέχεται να μεταδοθούν σε εμάς όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες Υπηρεσίες.
 • Άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών, όπως τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε, τις τοποθεσίες web που επισκέπτεστε και πώς αλληλεπιδράτε με περιεχόμενο που προσφέρεται μέσω μιας Υπηρεσίας.
 
Πληροφορίες από τρίτους
 
Ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς από δημόσια και εμπορικά διαθέσιμες πηγές (σύμφωνα με όσα επιτρέπονται από το νόμο), τις οποίες ενδέχεται να συνδυάζουμε με άλλες πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς ή σχετικά με εσάς. Ενδέχεται επίσης να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων όταν επιλέγετε να συνδεθείτε με αυτές τις υπηρεσίες.
 
Λοιπές πληροφορίες που συλλέγουμε
 
Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε και άλλες πληροφορίες για εσάς, τη συσκευή σας ή τη χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών με τρόπους που περιγράφουμε στο σημείο συλλογής ή άλλως με τη συγκατάθεσή σας.
Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε ορισμένους τύπους πληροφοριών, αλλά αν το κάνετε ίσως επηρεαστεί η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Υπηρεσίες.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας;
 
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για τους παρακάτω σκοπούς:
 • για την εγγραφή σας ή της συσκευής σας στο παρόντα διαδικτυακό τόπο ή σε μια Υπηρεσία,
 • για την παροχή μιας Υπηρεσίας ή λειτουργίας που ζητήσατε,
 • για παροχή προσαρμοσμένου περιεχομένου και προτάσεων που βασίζονται σε παλιότερες δραστηριότητές σας στις Υπηρεσίες μας,
 • για διαφημίσεις, όπως παροχή προσαρμοσμένων διαφημίσεων και περιεχομένου χορηγών και για την αποστολή ενημερώσεων προώθησης σε εσάς,
 • για να μπορούμε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης μαζί σας και για την εξυπηρέτησή σας στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής,
 • για αξιολόγηση και ανάλυση της αγοράς, των πελατών, των παραγωγών και υπηρεσιών μας (όπως όταν ζητάμε τη γνώμη σας για τις παραστάσεις του ΚΘΒΕ και υπηρεσίες μας και όταν διεξάγουμε έρευνα πελατών),
 • για κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας για τη βελτίωση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών,
 • για τη διεξαγωγή δωρεάν κληρώσεων, διαγωνισμών ή προσφορών, σύμφωνα με όσα επιτρέπει η νομοθεσία και
 • για άλλη χρήση κατόπιν συγκατάθεσής σας.
Σε ποιον κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας;

Δεν θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για δικούς τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλα τρίτα μέρη όταν απαιτείται από τον νόμο ή όταν οφείλουμε να προστατεύσουμε τις Υπηρεσίες μας.
 
Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλα τρίτα μέρη:
 • για να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε μια υποχρεωτική νομική διαδικασία (όπως ένταλμα έρευνας ή άλλη δικαστική εντολή),
 • για να επιβεβαιώσουμε ή να εφαρμόσουμε τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές που διέπουν τις Υπηρεσίες μας και
 • για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια του ΚΘΒΕ ή τυχόν επιχειρηματικού συνεργάτη ή πελάτη μας. 

Οι επιλογές σας
 • Σας παρέχουμε διάφορες επιλογές σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας. Μπορείτε να επιλέξετε σχετικά με το αν θα λαμβάνετε προωθητικές επικοινωνίες από εμάς. Όταν θα μας παρέχετε προσωπικά σας στοιχεία, θα έχετε τη δυνατότητα να μας γνωστοποιήσετε ότι δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσουμε, είτε εμείς είτε οποιοσδήποτε τρίτος, τις εν λόγω πληροφορίες για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ. Θα χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για το σκοπό του άμεσου μάρκετινγκ μόνο σύμφωνα με τις δικές σας «προτιμήσεις» ή, όπου μας επιτρέπει κάτι τέτοιο η νομοθεσία.
 • Με τις «προτιμήσεις» σας καθορίζετε την παροχή ή όχι συγκατάθεσής σας και αν μπορούμε, αναλόγως, να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο πλαίσιο του άμεσου μάρκετινγκ.
 • Επίσης μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές σας μέσω συγκεκριμένων Υπηρεσιών ή όταν σας παρέχουμε μία ειδοποίηση συγκατάθεσης.
 
Τι κάνουμε για να διατηρούμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς
 
Έχουμε λάβει εύλογα φυσικά και τεχνικά μέσα για να προστατεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σε σχέση με τις Υπηρεσίες.   Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας, καμία τοποθεσία web, καμία μετάδοση μέσω Internet, κανένα σύστημα υπολογιστή και καμία ασύρματη σύνδεση δεν είναι απολύτως ασφαλής.
 
Συγκατάθεση στη διεθνή μετάδοση δεδομένων
 
Χρησιμοποιώντας ή συμμετέχοντας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή/και παρέχοντας σε εμάς δικές σας πληροφορίες, συμφωνείτε με τη συλλογή, μετάδοση, αποθήκευση και επεξεργασία των πληροφοριών σας εκτός της χώρας διαμονής σας (π.χ. στην Κίνα), σύμφωνα με όσα προβλέπει η παρούσα Πολιτική απορρήτου. Λάβετε υπόψη ότι η προστασία δεδομένων και άλλοι νόμοι στις χώρες στις οποίες ενδέχεται να μεταφερθούν οι πληροφορίες σας ενδέχεται να μην είναι τόσο προστατευτικοί όπως στη χώρα σας.  Η διαβίβαση θα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των προσωπικών σας στοιχείων.
 
Πρόσβαση στις πληροφορίες σας
 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ορισμένες δικαιοδοσίες, ενδέχεται να δικαιούστε να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε και να διορθώσετε τις ανακρίβειες σε αυτές τις πληροφορίες. Οποιαδήποτε περαιτέρω νόμιμα δικαιώματα χρηστών παραμένουν ανεπηρέαστα.  Ενδέχεται να αρνηθούμε να προχωρήσουμε τα αιτήματα που επαναλαμβάνονται παράλογα, απαιτούν δυσανάλογη τεχνική προσπάθεια, διακινδυνεύουν την προστασία απορρήτου άλλων, είναι εξαιρετικά μη πρακτικά ή αφορούν πρόσβαση που δεν απαιτείται άλλως από την εγχώρια νομοθεσία.  Αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα για πρόσβαση στις πληροφορίες σας, απευθυνθείτε στη Φόρμα Επικοινωνίας στη διεύθυνση http://www.ntng.gr είτε τηλεφωνικώς στο 2135 000 000, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή (07:30 – 15:30).
 
Διατήρηση δεδομένων
 
Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που σας αφορούν θα διατηρούνται μόνον για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
 
Συνδέσεις και προϊόντα τρίτων στις Υπηρεσίες μας
 
Οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να συνδέονται με τοποθεσίες web και υπηρεσίες τρίτων που βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας.  Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια ή την προστασία απορρήτου τυχόν πληροφοριών που συλλέγονται από τοποθεσίες web ή άλλες υπηρεσίες.  Πρέπει να είστε προσεκτικοί και να διαβάζετε τις δηλώσεις προστασίας απορρήτου που ισχύουν για τις τοποθεσίες web και τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιείτε.

Ενδέχεται επίσης να διαθέτουμε σε εσάς ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες (π.χ. εφαρμογές που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών μας) που αναπτύσσονται από τρίτους. Το ΚΘΒΕ δεν είναι υπεύθυνο για τα εν λόγω προϊόντα ή τις υπηρεσίες τρίτων. 
 
Τρίτα μέρη που παρέχουν περιεχόμενο, διαφημίσεις ή λειτουργίες στις Υπηρεσίες μας
 
Τμήμα του περιεχομένου, των προωθητικών ενεργειών και των λειτουργιών στις Υπηρεσίες μας ενδέχεται να παρέχεται από τρίτους που δεν αποτελούν συγγενείς εταιρείες μας.  Για παράδειγμα:
Ορισμένα τρίτα μέρη ενδέχεται να προσφέρουν προωθητικό υλικό ή να παρακολουθούν ποιες διαφημίσεις βλέπουν οι χρήστες, πόσο συχνά τις βλέπουν και ποιοι ανταποκρίνονται σε αυτές και
Σας δίνουμε δυνατότητα κοινής χρήσης συγκεκριμένου υλικού των Υπηρεσιών με άλλους μέσω υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter, το Google +, το YouTube, το Vimeo, το Tumblr, το Issuu, το TripAdvisor, το SoundCloud, το Instagram.

Τα τρίτα μέρη ενδέχεται να συλλέγουν ή να λαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής μέσω cookies, beacons και παρεμφερούς τεχνολογίας και οι πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται κατά διαστήματα και να συνδυάζονται με πληροφορίες που συλλέγονται από διαφορετικές τοποθεσίες web και υπηρεσίες online. Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες συμμετέχουν σε προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από διάφορους κλάδους και αποσκοπούν να παρέχουν επιλογές στους καταναλωτές για να λαμβάνουν ή όχι στοχευμένες διαφημίσεις. Επισκεφθείτε τις τοποθεσίες web που λειτουργούν από τα δίκτυα Network Advertising Initiative http://networkadvertising.org και Digital Advertising Alliance http://www.aboutads.info/ για περισσότερες πληροφορίες.
 
Αν συνδεθείτε με μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να λάβουμε και να αποθηκεύσουμε πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας από την εν λόγω υπηρεσία για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συνδεθείτε, καθώς και άλλες πληροφορίες που μας επιτρέπετε να λαμβάνουμε όταν συνδέεστε με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.
 
Επίσης, λάβετε υπόψη ότι αν επιλέξετε να συνδεθείτε σε υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης από συσκευή που χρησιμοποιείται και από άλλους εκτός από εσάς, οι άλλοι χρήστες ενδέχεται να μπορούν να δουν πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί ή εμφανίζονται σε σχέση με τον λογαριασμό σας στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης στην οποία συνδέεστε.
 
Cookies, beacons και παρεμφερείς τεχνολογίες
 
Εμείς, καθώς και ορισμένα τρίτα μέρη που τυχόν παρέχουν περιεχόμενο, προωθητικές ενέργειες ή άλλες λειτουργίες στις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies, beacons και άλλες τεχνολογίες σε ορισμένα τμήματα των Υπηρεσιών μας.
 
Cookies
 
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύουν πληροφορίες στον υπολογιστή, την τηλεόραση, το κινητό τηλέφωνο ή κάποια άλλη συσκευή σας. Δίνουν τη δυνατότητα στον φορέα που τα τοποθέτησε στη συσκευή σας να σας αναγνωρίζει σε διαφορετικές τοποθεσίες web, υπηρεσίες, συσκευές ή/και περιόδους περιήγησης. Τα cookies εξυπηρετούν πολλούς χρήσιμους σκοπούς. Για παράδειγμα:
 • Τα cookies μπορούν και θυμούνται τα διαπιστευτήρια σύνδεσης έτσι ώστε να μην πρέπει να τα εισάγετε κάθε φορά που συνδέεστε σε μια υπηρεσία.
 • Τα cookies βοηθούν και εμάς αλλά και τρίτους να κατανοήσουμε ποια τμήματα των Υπηρεσιών μας είναι περισσότερο δημοφιλή καθώς μας βοηθούν να βλέπουμε ποιες σελίδες και ποιες λειτουργίες επισκέπτονται οι χρήστες και πόσο χρόνο περνούν σε αυτές. Μελετώντας αυτού του είδους τις πληροφορίες, μπορούμε να προσαρμόζουμε καλύτερα τις Υπηρεσίες και να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία.
 • Τα cookies βοηθούν και εμάς αλλά και τρίτους να κατανοήσουμε ποιες διαφημίσεις έχετε δει ώστε να μην λαμβάνετε την ίδια διαφήμιση κάθε φορά που έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.
 • Τα cookies βοηθούν και εμάς αλλά και τρίτους να σας παρέχουμε σχετικό περιεχόμενο και διαφημίσεις συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών μας και άλλων τοποθεσιών web και εφαρμογών.  
Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web για πρόσβαση στις Υπηρεσίες, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης ώστε να δέχεται όλα τα cookies, να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν γίνεται αποστολή cookies. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό. Μεταβείτε στο μενού «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς να αλλάζετε τις προτιμήσεις των cookies. Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας ενδέχεται να περιέχει επιπλέον ρυθμίσεις ελέγχου για cookies.
 
Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι ορισμένες Υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν με χρήση cookies και η απενεργοποίηση των cookies ίσως επηρεάσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε τις εν λόγω Υπηρεσίες ή συγκεκριμένο τμήμα αυτών.
 
Λοιπή τοπική αποθήκευση
 
Εμείς, αλλά και ορισμένα τρίτα μέρη, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε και άλλα είδη τεχνολογιών τοπικής αποθήκευσης, όπως τα Τοπικά Κοινόχρηστα Αντικείμενα (που ονομάζονται επίσης «Flash cookies») και η τοπική αποθήκευση HTML5, σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες μας.  Αυτές οι τεχνολογίες είναι παρεμφερείς με τα cookies που προαναφέρθηκαν καθώς αποθηκεύονται στη συσκευή σας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες και τις προτιμήσεις σας. Ωστόσο, οι εν λόγω τεχνολογίες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά τμήματα της συσκευής σας από τα τυπικά cookies κι έτσι να μην μπορείτε να τα ελέγξετε με τα τυπικά εργαλεία και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.
 
Beacons
 
Εμείς, αλλά και ορισμένα τρίτα μέρη, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες ονόματι beacons (ή «pixel») που αποστέλλουν πληροφορίες από τη συσκευή σας σε διακομιστή. Τα beacons μπορούν να ενσωματωθούν σε διαδικτυακό περιεχόμενο, βίντεο και email και επιτρέπουν σε ένα διακομιστή να διαβάζει ορισμένα είδη πληροφοριών από τη συσκευή σας, να γνωρίζει πότε έχετε προβάλει συγκεκριμένο περιεχόμενο ή συγκεκριμένο μήνυμα email, να προσδιορίζει την ώρα και την ημερομηνία την οποία προβάλατε το beacon και τη διεύθυνση IP της συσκευής σας. Εμείς, αλλά και ορισμένα τρίτα μέρη, χρησιμοποιούμε τα beacons για ποικίλους σκοπούς όπως για να αναλύουμε τη χρήση των Υπηρεσιών μας και (σε συνδυασμό με cookies) για να παρέχουμε σε εσάς ακόμη πιο σχετικό περιεχόμενο και προωθητικές ενέργειες.
 
Με την πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών μας, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies, λοιπών τεχνολογιών τοπικής αποθήκευσης, beacons και άλλων πληροφοριών στις συσκευές σας.  Συμφωνείτε επίσης με την πρόσβαση στα εν λόγω cookies, τις τεχνολογίες τοπικής αποθήκευσης, τα beacons και τις πληροφορίες από εμάς και από τα τρίτα μέρη που προαναφέρονται.
 
Πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης
 

Οι Υπηρεσίες μας χρησιμοποιούν πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης (“Plugins”). Όταν χρησιμοποιείτε μία Υπηρεσία η οποία περιέχει πρόσθετα, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να μεταφερθούν άμεσα από τη συσκευή σας στο διαχειριστή του κοινωνικού δικτύου. Δεν ασκούμε καμία επιρροή στα δεδομένα που συλλέγονται από το πρόσθετο. Εάν είστε συνδεδεμένος στο κοινωνικό δίκτυο, η χρήση που κάνετε σε Υπηρεσία μας ενδέχεται να αναφέρεται στο λογαριασμό σας στο κοινωνικό δίκτυο. Εάν αλληλεπιδράτε με το πρόσθετα για παράδειγμα εάν επιλέγετε «Μου αρέσει», «Ακολούθησε το» ή «Μοιράσου το» ή εάν εισάγεται ένα σχόλιο, οι πληροφορίες ενδέχεται να εμφανίζονται αυτόματα στο προφίλ σας στο κοινωνικό δίκτυο. Ακόμα και εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο κοινωνικό δίκτυο, ενδέχεται τα πρόσθετα να διαβιβάσουν τη διεύθυνση IP σας στους διαχειριστές του κοινωνικού δικτύου. Παρακαλούμε να αναλογίζεστε τα παραπάνω όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαχειριστές κοινωνικών δικτύων των προσθέτων που χρησιμοποιούνται στις Υπηρεσίες μας («Διαχειριστές») παρακαλώ διαβάστε παρακάτω:
 
Διαχειριστές των προσθέτων που χρησιμοποιούνται στις Υπηρεσίες μας
 
Εάν είστε μέλος ενός ή περισσοτέρων κοινωνικών δικτύων από τα παρακάτω και δεν επιθυμείτε ο Διαχειριστής να συνδέει τα δεδομένα σχετικά με τη χρήση που κάνετε στις Υπηρεσίες μας με τις πληροφορίες μέλους που έχουν ήδη αποθηκευτεί από το Διαχειριστή, παρακαλούμε να αποσυνδέεστε από το κοινωνικό δίκτυο πριν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.
 
Facebook
 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Facebook Ireland Limited, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (“Facebook”). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου της Facebook στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/about/privacy/
 
Google+
 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου της Google στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

Instagram
 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Facebook Ireland Limited, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου της Instagram στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Twitter
 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”).Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου της Twitter στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://twitter.com/privacy
 
Λοιπές πληροφορίες
 
Αν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση του ΚΘΒΕ:
 
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός
Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη, ΤΚ564 21
 
Φόρμα επικοινωνίας στη διεύθυνση
http://www.ntng.gr


Παροχή προσαρμοσμένου περιεχομένου και προτάσεων: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να παρέχουμε σε εσάς προσαρμοσμένο περιεχόμενο και για να κάνουμε προτάσεις που βασίζονται εν μέρει σε παλιότερες δραστηριότητές σας στις Υπηρεσίες μας.
 
Βελτίωση και ανάπτυξη των προσφερόμενων υπηρεσιών: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε ώστε να μπορέσουμε να τα βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε καινούριες.