Ο Σιμιγδαλένιος

Κείμενα

Ο Σιμιγδαλένιος
Κείμενο τεχνικού βίντεο
Θεατρικό έργο σε 5 πράξεις
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το κείμενο του τεχνικού βίντεο. Ελάχιστες σημειώσεις παράλληλα με το κείμενο. Σημείωμα του συγγραφέα. Λίστα με τους ρόλους του έργου.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μόνο από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΚΘΒΕ (τηλ. 2315 200 256).
Θεσσαλονίκη, 2009
Εκδόσεις: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Ι.Δ. Κολλάρος και ΣΙΑ Α.Ε.
Αριθμός Σελίδων: 88
Φωτογραφικό Υλικό

σελίδα 11

σελίδα 13

σελίδα 14

σελίδα 18