Το πανηγύρι

Δημοσιεύματα Τύπου

3 Εγγραφές /


Το πανηγύρι
Απηχήσεις της βιοποριστικής ανάγκης
Βακαλοπούλου, Ηρώ (Αρθρογράφος)
13/04/1984
Το πανηγύρι
Θεατρικές παραστάσεις
Μπακόλας, Νίκος (Αρθρογράφος)
11/04/1984
Το πανηγύρι
Έργο για τους ανθρώπους του Θεσσαλικού κάμπου
02/02/1984

Ανάλυση έργου