Το πανηγύρι

Δημοσιεύματα Τύπου

Το πανηγύρι
Θεατρικές παραστάσεις
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Η πρωινή εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, 11/04/1984

. Μπακόλας, Νίκος - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό