Το πανηγύρι

Δημοσιεύματα Τύπου

Το πανηγύρι
Έργο για τους ανθρώπους του Θεσσαλικού κάμπου
Θεσσαλονίκη, 02/02/1984

Ανάλυση έργου

Φωτογραφικό Υλικό