Το πανηγύρι

Δημοσιεύματα Τύπου

Το πανηγύρι
Απηχήσεις της βιοποριστικής ανάγκης
Θεσσαλονίκη, 13/04/1984

. Βακαλοπούλου, Ηρώ - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό