Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας

Κείμενα

3 Εγγραφές /


Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας
Κορομηλάς Δημήτριος
Κωμωδία σε 5 πράξεις
Κείμενο υποβολέα
Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας
Κορομηλάς Δημήτριος
Κωμωδία σε 5 πράξεις
Κείμενο τεχνικού ήχου
Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας
Κορομηλάς Δημήτριος
Κωμωδία σε 5 πράξεις
Κείμενο τεχνικού φωτισμών