Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας

Κείμενα

Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας
Κείμενο τεχνικού ήχου
Κωμωδία σε 5 πράξεις
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Διανομή. Περιγραφή των ρόλων. Τροποποιήσεις στο κείμενο. Αναλυτικές οδηγίες για την κίνηση των ηθοποιών παράλληλα με το κείμενο. Είσοδος - έξοδος ηθοποιών. Αναλύτικές οδηγίες για την ηχητική επένδυση και το φωτισμό της παράστασης.
. Κορομηλάς, Δημήτριος - Συγγραφέας
Θεσσαλονίκη, 1974
Αριθμός Σελίδων: σ.95