Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας

Κείμενα

Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Κωμωδία σε 5 πράξεις
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Περιγραφή των ρόλων. Φωτιστικές ατάκες.
. Κορομηλάς, Δημήτριος - Συγγραφέας
Θεσσαλονίκη, 1974
Αριθμός Σελίδων: σ.95