Ελένη

Κείμενα

4 Εγγραφές /


Ελένη
Ευριπίδης
Τραγωδία (Πρόλογος, Πάροδος, 4 επεισόδια, 3 στάσιμα, έξοδος).
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ελένη
Ευριπίδης
Τραγωδία (Πρόλογος, Πάροδος, 4 επεισόδια, 3 στάσιμα, έξοδος).
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Ελένη
Ευριπίδης
Τραγωδία (Πρόλογος, Πάροδος, 4 επεισόδια, 3 στάσιμα, έξοδος).
Κείμενο τεχνικού ήχου
Ελένη
Ευριπίδης
Τραγωδία (Πρόλογος, Πάροδος, 4 επεισόδια, 3 στάσιμα, έξοδος).
Κείμενο