Ελένη

Κείμενα

Ελένη
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Τραγωδία (Πρόλογος, Πάροδος, 4 επεισόδια, 3 στάσιμα, έξοδος).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το κείμενο με σημειώσεις τεχνικού φωτισμού.
Πίνακας με τους ρόλους του έργου. Αναφορά στην υπόθεση.
Πρόλογος, Πάροδος, 4 επεισόδια, 3 στάσιμα, έξοδος.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μόνο από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΚΘΒΕ (τηλ. 2315 200 256).
. Ευριπίδης - Συγγραφέας
. Νικολαΐδου, Σοφία - Μετάφραση
Θεσσαλονίκη, 2008
Αριθμός Σελίδων: σ.62
Φωτογραφικό Υλικό

Λίστα από μνήμες της κονσόλας (ένθετο)

Λίστα από μνήμες της κονσόλας (ένθετο)