Ελένη

Κείμενα

Ελένη
Κείμενο τεχνικού ήχου
Τραγωδία (Πρόλογος, Πάροδος, 4 επεισόδια, 3 στάσιμα, έξοδος).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Πίνακας με τους ρόλους της παράστασης. Ηχητικές ατάκες. Οδηγίες για την αναπαραγωγή (έναρξη και παύση) κάθε ηχητικού κομματιού. Σημεία αλλαγής και περιγραφή ηχητικής επένδυσης. Σημειώσεις για το φωτισμό της παράστασης.
. Ευριπίδης - Συγγραφέας
. Νικολαΐδου, Σοφία - Μετάφραση
Θεσσαλονίκη, 2008
Αριθμός Σελίδων: σ.62
Φωτογραφικό Υλικό

Σημεία αλλαγής και περιγραφή ηχητικής επένδυσης

Ηχητικές ατάκες

Οδηγίες για την αναπαραγωγή