Βάκχες

Κείμενα

4 Εγγραφές /


Βάκχες
Ευριπίδης
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 5 επεισόδια, 5 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο οδηγού σκηνής
Βάκχες
Ευριπίδης
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 5 επεισόδια, 5 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Βάκχες
Ευριπίδης
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 5 επεισόδια, 5 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο υποβολέα
Βάκχες
Ευριπίδης
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 5 επεισόδια, 5 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο