Βάκχες

Κείμενα

Βάκχες
Κείμενο υποβολέα
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 5 επεισόδια, 5 στάσιμα, έξοδος)
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: Πρώτη ανάγνωση 27/04/1991.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τροποποιήσεις στο κείμενο.
. Ευριπίδης - Συγγραφέας
. Κολώτας, Κωστής - Μετάφραση
Θεσσαλονίκη, 1991
Αριθμός Σελίδων: σ.72
Φωτογραφικό Υλικό

Εμπροσθόφυλλο

Τροποποιήσεις στο κείμενο

Τροποποιήσεις στο κείμενο