Βάκχες

Κείμενα

Βάκχες
Κείμενο
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 5 επεισόδια, 5 στάσιμα, έξοδος)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το κείμενο χωρίς σημειώσεις συντελεστή.

ΕΝΘΕΤΑ: Αποσπάσματα κειμένου: Στάσιμα Χορού: σελ 17-19/ 25-27/ 44/ 50-51/ 58/ 64-72. +Έξοδος + στίχοι 46- 1393.
. Ευριπίδης - Συγγραφέας
. Κολώτας, Κωστής - Μετάφραση
Θεσσαλονίκη, 1991
Αριθμός Σελίδων: σ.72
Φωτογραφικό Υλικό

Εμπροσθόφυλλο