Το νυφιάτικο τραγούδι

Φωτογραφίες

2 Εγγραφές /Το νυφιάτικο τραγούδι
Στιγμιότυπο
1982

Το νυφιάτικο τραγούδι
Στιγμιότυπο
1982