Ο ψεύτης

Φωτογραφίες

3 Εγγραφές /Ο ψεύτης
Αναμνηστική
1971

Ο ψεύτης
Ανάγνωση
1971

Ο ψεύτης
Στιγμιότυπο
1971