Ο ψεύτης

Κείμενα

4 Εγγραφές /


Ο ψεύτης
Γκολντόνι Κάρλο
Αστική Κωμωδία σε τρείς πράξεις
Κείμενο υποβολέα
Ο ψεύτης
Γκολντόνι Κάρλο
Αστική κωμωδία σε τρείς πράξεις
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ο ψεύτης
Γκολντόνι Κάρλο
Αστική Κωμωδία σε τρείς πράξεις
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ο ψεύτης
Γκολντόνι Κάρλο
Αστική κωμωδία σε τρείς πράξεις
Κείμενο τεχνικού ήχου