Ο ψεύτης

Αφίσες

2 Εγγραφές /Ο ψεύτης
Αφίσα παραστάσεων
1971

Ο ψεύτης
Ταμπλώ με εικονογράφηση
1971