Ο επισκέπτης/ Το κενό/ Η γεμάτη βροχή νύχτα στις έξη του μηνός

Ήχος

1 Εγγραφές /


Η γεμάτη βροχή νύχτα στις έξη του μηνός
Το μονόπρακτο "Η γεμάτη βροχή νύχτα στις έξι του μηνός", ανέβηκε κατά την επανάληψη των δύο υπολοίπων μονοπράκτων, που έγινε την επόμενη χρονιά από την πρεμιέρα τους, δηλαδή το 1971.