Ο επισκέπτης/ Το κενό/ Η γεμάτη βροχή νύχτα στις έξη του μηνός

Κείμενα

9 Εγγραφές /


Η γεμάτη βροχή νύχτα στις έξη του μηνός
Ιωαννίδης Χάρης
Δράμα σε τρείς πράξεις
Κείμενο οδηγού σκηνής
Η γεμάτη βροχή νύχτα στις έξη του μηνός
Ιωαννίδης Χάρης
Δράμα σε τρείς πράξεις
Κείμενο τεχνικού ήχου
Ο επισκέπτης
Θέμελης Γιώργος
Δράμα σε τρείς πράξεις
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ο επισκέπτης
Θέμελης Γιώργος
Δράμα σε τρείς πράξεις
Κείμενο υποβολέα
Ο επισκέπτης
Θέμελης Γιώργος
Δράμα σε τρείς πράξεις
Κείμενο τεχνικού ήχου
Ο επισκέπτης
Θέμελης Γιώργος
Δράμα σε τρείς πράξεις
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Το κενό
Ιονέσκο Ευγένιος
Δράμα μονόπρακτο
Κείμενο υποβολέα
Το κενό
Ιονέσκο Ευγένιος
Δράμα μονόπρακτο
Κείμενο τεχνικού ήχου
Το κενό
Ιονέσκο Ευγένιος
Δράμα μονόπρακτο
Κείμενο οδηγού σκηνής