Ο επισκέπτης/ Το κενό/ Η γεμάτη βροχή νύχτα στις έξη του μηνός

Δημοσιεύματα Τύπου

3 Εγγραφές /


Ο επισκέπτης - Το κενό - Η γεμάτη βροχή νύχτα στις έξη του μηνός
Επισκέπτης - Κενό σήμερα στην Καβάλα
08/05/1970
Ο επισκέπτης - Το κενό - Η γεμάτη βροχή νύχτα στις έξη του μηνός
Θεατρικά Νέα
03/03/1970

Επιτυχία παραστάσεων
Ο επισκέπτης - Το κενό - Η γεμάτη βροχή νύχτα στις έξη του μηνός
Η 'ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ' ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
26/02/1969

Αναγγελία πρεμιέρας