Ο επισκέπτης/ Το κενό/ Η γεμάτη βροχή νύχτα στις έξη του μηνός

Φωτογραφίες

Η γεμάτη βροχή νύχτα στις έξη του μηνός
Γενικές δοκιμές
. Ιορδανίδης, Σωκράτης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό