Ο γενικός γραμματεύς

Κείμενα

6 Εγγραφές /


Ο γενικός γραμματεύς
Καπετανάκης Ηλίας
'Κωμωδία εις τρεις πράξεις μετ' ασμάτων'
Κείμενο Σκηνοθεσίας
Ο γενικός γραμματεύς
Καπετανάκης Ηλίας
'Κωμωδία εις τρεις πράξεις μετ' ασμάτων'
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ο γενικός γραμματεύς
Καπετανάκης Ηλίας
'Κωμωδία εις τρεις πράξεις μετ' ασμάτων'
Κείμενο τεχνικού ήχου
Ο γενικός γραμματεύς
Καπετανάκης Ηλίας
'Κωμωδία εις τρεις πράξεις μετ' ασμάτων'
Κείμενο τεχνικού ήχου
Ο γενικός γραμματεύς
Καπετανάκης Ηλίας
'Κωμωδία εις τρεις πράξεις μετ' ασμάτων'
Κείμενο
Ο γενικός γραμματεύς
Καπετανάκης Ηλίας
'Κωμωδία εις τρεις πράξεις μετ' ασμάτων'
Κείμενο τεχνικού φωτισμών