Ο Φάτσερ στις πόλεις

Φωτογραφίες

Ο Φάτσερ στις πόλεις
Γενικές δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο
. Μποζίκης, Βασίλης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό