Ο Φάτσερ στις πόλεις

Κείμενα

1 Εγγραφές /


Ο Φάτσερ στις πόλεις
Μπρεχτ Μπέρτολτ
Επικό-αφηγηματικό θέατρο σε 3 πράξεις - 12 σκηνές.
Κείμενο τεχνικού φωτισμών