Ο Φάτσερ στις πόλεις

Δημοσιεύματα Τύπου

8 Εγγραφές / << < 1 2 > >>


Ο Φάτσερ στις πόλεις
...και ελπιδοφόρα αρχή
28/02/1999

Παρουσίαση έργου
Ο Φάτσερ στις πόλεις
Ο Φάτσερ στις πόλεις
Παπαδοπούλου, Ελένη (Αρθρογράφος)
19/02/1999
Ο Φάτσερ στις πόλεις
Ένας διαφορετικός Μπρεχτ
Παπαδοπούλου, Μαρία (Αρθρογράφος)
10/02/1999

Συνομιλία με το σκηνοθέτη, Γιάννη Ρήγα
Ο Φάτσερ στις πόλεις
'Ο Φάτσερ στις πόλεις'
Τ. Μ. (Αρθρογράφος)
10/02/1999

Παρουσίαση έργου
Ο Φάτσερ στις πόλεις
'Φάτσερ στις πόλεις' του Μπ. Μπρεχτ
10/02/1999

Παρουσίαση έργου
Ο Φάτσερ στις πόλεις
Λιποτάκτες για μία εβδομάδα
08/02/1999

Παρουσίαση έργου