2019-2020 Θεατρικά Εργαστήρια για όλες τις ηλικίες

Ημερομηνία  Τίτλος
17/9/2019
5η χρονιά ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ στο ΚΘΒΕ για όλες τις ηλικίες