Η Αχίλλειος Πτέρνα μου

Φωτογραφίες

Η Αχίλλειος Πτέρνα μου
Παράσταση
Θεσσαλονίκη, 26/6/2019
. Τσακίρη, Φωτεινή - Φωτογράφος
Σημείωση: Βιβλιοθήκη Κάτω Τούμπας
Φωτογραφικό Υλικό

Έλλη Κατωδρύτου, Φιλία Κανελλοπούλου, Ζωή Κουσάνα, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν

Φιλία Κανελλοπούλου, Ζωή Κουσάνα, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Έλλη Κατωδρύτου, Ζωή Κουσάνα, Φιλία Κανελλοπούλου

Έλλη Κατωδρύτου, Φιλία Κανελλοπούλου, Ζωή Κουσάνα, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν

Φιλία Κανελλοπούλου