Η Αχίλλειος Πτέρνα μου

Φωτογραφίες

Η Αχίλλειος Πτέρνα μου
Παράσταση
Θεσσαλονίκη, 27/6/2019
. Τσακίρη, Φωτεινή - Φωτογράφος
Σημείωση: Περιφερεική Βιβλιοθήκη Χαριλάου
Φωτογραφικό Υλικό

Ζωή Κουσάνα, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Φιλία Κανελλοπούλου, Έλλη Κατωδρύτου

Έλλη Κατωδρύτου, Ζωή Κουσάνα, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Φιλία Κανελλοπούλου

Ζωή Κουσάνα, Έλλη Κατωδρύτου, Φιλία Κανελλοπούλου, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν

Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Φιλία Κανελλοπούλου, Ζωή Κουσάνα, Έλλη Κατωδρύτου

Φιλία Κανελλοπούλου, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Ζωή Κουσάνα