Ιφιγένεια η εν Αυλίδι

Κείμενα

3 Εγγραφές /


Ιφιγένεια η εν Αυλίδι
Ευριπίδης
Τραγωδία (Πρόλογος, 5 επεισόδια, 5 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ιφιγένεια η εν Αυλίδι
Ευριπίδης
Τραγωδία (Πρόλογος, 5 επεισόδια, 5 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο μουσικού
Ιφιγένεια η εν Αυλίδι
Ευριπίδης
Τραγωδία (Πρόλογος, 5 επεισόδια, 5 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο