Επτά επί Θήβας

Μακέτες

1 Εγγραφές /Επτά επί Θήβας
Τρισδιάστατη μακέτα
1993