Ο διθύραμβος του ρόδου

Βίντεο

1 Εγγραφές /


Ο διθύραμβος του ρόδου
Αποσπάσματα από την παράσταση