Ο διθύραμβος του ρόδου

Αφίσες

1 Εγγραφές /Ο διθύραμβος του ρόδου
Αφίσα παραστάσεων
1993