Ο διθύραμβος του ρόδου

Φωτογραφίες

Ο διθύραμβος του ρόδου
Δοκιμές
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό