Ο διθύραμβος του ρόδου

Παρτιτούρες

Ο διθύραμβος του ρόδου (1993)

Παρτιτούρα έργου

Σημείωση Περιεχομένων: Ολόκληρη η παρτιτούρα
Περιγραφή: Φωτοτυπία, Α4, 17 σ.
Φωτογραφικό Υλικό

ΔΕΙΓΜΑ
Αρχεία