Ο διθύραμβος του ρόδου

Δημοσιεύματα Τύπου

Ο διθύραμβος του ρόδου
Το όραμα της ουτοπίας του Άγγελου Σικελιανού
Θεσσαλονίκη, 09/07/1993

Πρεμιέρα - δηλώσεις συντελεστών σε συνέντευξη τύπου

. Τεντοκάλη, Αν. - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό