Ο διθύραμβος του ρόδου

Δημοσιεύματα Τύπου

Ο διθύραμβος του ρόδου
Έργο του Σικελιανού θα παρουσιάσει η κρατική μας σκηνή
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Η πρωινή εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, 07/07/1993

Παρουσίαση έργου

Φωτογραφικό Υλικό