Ηλέκτρα

Μακέτες

2 Εγγραφές /Ηλέκτρα
Μακέτα αφίσας, εντύπων
1992

Ηλέκτρα
Τρισδιάστατη μακέτα
1992