Ηλέκτρα

Κείμενα

4 Εγγραφές /


Ηλέκτρα
Σοφοκλής
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 3 επεισόδια, 3 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ηλέκτρα
Σοφοκλής
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 3 επεισόδια, 3 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο υποβολέα
Ηλέκτρα
Σοφοκλής
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 3 επεισόδια, 3 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο
Ηλέκτρα
Σοφοκλής
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 3 επεισόδια, 3 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο