Μήδεια

Φωτογραφίες

Μήδεια
Γενικές δοκιμές
. Ιορδανίδης, Σωκράτης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μελίνα Μερκούρη

Χορός, Ελεάνα Απέργη

Μελίνα Μερκούρη

Μελίνα Μερκούρη, Δημήτρης Καρέλλης

Μελίνα Μερκούρη, Φαίδων Γεωργίτσης

Μελίνα Μερκούρη, Χορός

Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Χορός

Ελεάνα Απέργη

Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Μελίνα Μερκούρη

Δημήτρης Παπαμιχαήλ

Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Μελίνα Μερκούρη, Χορός

Μελίνα Μερκούρη

Μελίνα Μερκούρη

Νίκος Βρεττός, Μελίνα Μερκούρη

Ελεάνα Απέργη, Μελίνα Μερκούρη, Χορός

Δέσπω Διαμαντίδου, Χορός

Δέσπω Διαμαντίδου, Χορός

Β. Λαγού, ?, Σμ. Γαϊτανίδου, Δ. Παπαμιχαήλ, Ελ. Καρπέτα, Αφρ. Ιωαννίδου, Ανθή Καριοφύλλη, ?

Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Μελίνα Μερκούρη, Χορός

Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Χορός

Χορός

Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Μελίνα Μερκούρη