Μήδεια

Μακέτες

1 Εγγραφές /Μήδεια
Ζωγραφική μακέτα σκηνικού
1976