Μήδεια

Κείμενα

5 Εγγραφές /


Μήδεια
Ευριπίδης
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 5 επεισόδια, 5 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο
Μήδεια
Ευριπίδης
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 5 επεισόδια, 5 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο οδηγού σκηνής
Μήδεια
Ευριπίδης
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 5 επεισόδια, 5 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο μουσικού
Μήδεια
Ευριπίδης
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 5 επεισόδια, 5 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο υποβολέα
Μήδεια
Ευριπίδης
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 5 επεισόδια, 5 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο υποβολέα