Μήδεια

Φωτογραφίες

Μήδεια
Δοκιμές
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
. Ιορδανίδης, Σωκράτης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Β. Λαγού, Κ. Χρονοπούλου, Ελ. Καρπέτα, Αφρ. Ιωαννίδου, Μ. Μωραϊτοπούλου