Μήδεια

Φωτογραφίες

Μήδεια
Δοκιμές
. Ιορδανίδης, Σωκράτης - Φωτογράφος
Σημείωση: Εργαστήρια Κ.Θ.Β.Ε.
Φωτογραφικό Υλικό

Μοδίστρες

Ντένη Βαχλιώτη

Φαίδων Γεωργίτσης