Μήδεια

Φωτογραφίες

Μήδεια
Δοκιμές
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
. Ιορδανίδης, Σωκράτης - Φωτογράφος
Σημείωση: Δοκιμές με σκηνοθέτη
Φωτογραφικό Υλικό

Ντένη Βαχλιώτη, Μίνως Βολανάκης

Μίνως Βολανάκης, θίασος

Μίνως Βολανάκης, θίασος

Μελίνα Μερκούρη, Χορός

Μίνως Βολανάκης, Μελίνα Μερκούρη, Χορός

Μελίνα Μερκούρη, Χορός

Αλέξης Μίγκας, Γιάννης Μπράτσης, Τερέζα Γακίδου, Μίνως Βολανάκης, Κώστας Μυλωνάς

Μίνως Βολανάκης, θίασος

Μίνως Βολανάκης, Φαίδων Γεωργίτσης, Τερέζα Γακίδου

Φαίδων Γεωργίτσης, Μίνως Βολανάκης